Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o sprostowaniu niektórych pozycji w części B wykazu czasopism, stanowiącego załącznik do komunikatu z dnia 20 grudnia 2012 r.


Pliki do pobrania