Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2012 r.  poz. 877 oraz z 2013 r. poz. 191), ogłoszono w formie komunikatu wykaz czasopism naukowych.


Wykaz czasopism naukowych składa się z 3 części stanowiących załącznik do ww. komunikatu:

  1. Części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);
  2. Części B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);
  3. Części C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)
Podmiot udostępniający informacje:
informacje wytworzył:
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2014-06-30
Data udostępnienia w BIP:
Data ostatniej aktualizacji:
Utworzenie:
Ewelina Szaranik-Tyszczuk (2013-12-17 11:38:46)
Utworzenie:
Ewelina Szaranik-Tyszczuk (2013-12-17 11:42:14)
Utworzenie:
Anna Jadaś (2013-12-17 12:53:32)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2014-06-30 10:24:14)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików