Wyniki wyborów do Rady Doskonałości Naukowej

Komisja wyborcza zgodnie z harmonogramem wyborów do RDN opracowała i przekazała do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego protokół z przeprowadzonych wyborów, w którym m. in. zatwierdzono, na podstawie przeprowadzonego w okresie 12- 30 kwietnia br. głosowania, ostateczną listę członków RDN pierwszej kadencji.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików