Przedłużenie terminu wyborów członków Rady Doskonałości Naukowej reprezentujących architekturę i urbanistykę oraz prawo kanoniczne

Zgodnie z harmonogramem procedury wyborów do Rady Doskonałości Naukowej pierwszej kadencji, w dniu 15 marca 2019 r. komisja wyborcza - działając na podstawie § 14. ust. 4 statutu RDN - podjęła decyzję o wydłużeniu o 14 dni (t.j. do 28 marca b.r.) terminu zgłaszania kandydatów reprezentujących następujące dyscypliny:

  • w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych - architekturę i urbanistykę
  • w dziedzinie nauk społecznych - prawo kanoniczne
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików