Liczba kandydatów w jednej dyscyplinie

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi liczby kandydatów, która może być zgłoszona, przez podmiot uprawniony, do wyborów do Rady Doskonałości Naukowej w ramach jednej dyscypliny, informujemy:

Podmiot uprawniony do zgłaszania kandydatów, może zgłosić więcej niż jednego kandydata w ramach jednej dyscypliny. Należy jednak pamiętać, że muszą to być oddzielne zgłoszenia w ramach elektronicznego systemy wyborczego.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików