Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL - Otwarcie naboru wniosków w konkursie 2018

21 lutego 2018 r. otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu: micro/nanoelectronics, smart integrated systems and embedded/cyber-physical systems.

Wnioski przyjmowane są do 26 kwietnia 2018 r. (I etap - wnioski wstępne), 20 września 2018 r. - II etap - wnioski pełne.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików