Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL - Otwarcie naboru wniosków w konkursie 2017

22 lutego ogłoszono nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu: micro/nanoelectronics, smart integrated systems and embedded/cyber-physical systems.

Wnioski wstępne (I. etap) mozna składać do 11 maja, zaś wnoski pełne (II. etap) - do 21 września 2017 r.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików