Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki

(Dz. U. z 2010 r. nr 96, poz. 620, z późn. zm.).

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Migracja treści
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2016-04-22
Data udostępnienia w BIP:
Data ostatniej aktualizacji:
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2013-05-01 20:19:49)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2014-01-24 10:11:50)
Utworzenie:
(2014-01-29 11:26:28)
Utworzenie:
Anna Jadaś (2014-03-25 13:58:55)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-04-22 13:42:39)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików