Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2016 poz. 1311

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2016-09-26
Data udostępnienia w BIP:
2016-09-26
Data ostatniej aktualizacji:
2016-09-26
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-09-26 10:26:01)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików