Tabela przedstawiąjąca statystyki odwiedzin na poszczególnych podstronach serwisu.
Nazwa artykułu Liczba wizyt
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 740793
Aktualne ogłoszenia o wolnych stanowiskach 88308
Prywatność użytkowników - polityka cookies 44343
Zmiana ustawień plików cookies 40503
Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach 30646
Kierownictwo MNiSW 28734
Dokumenty wymagane do ubiegania się o zgodę na przeprowadzenie doświadczenia 25251
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst ujednolicony) 21715
Regulamin organizacyjny MNiSW 19477
Wniosek aplikacyjny o zatrudnienie na wolnym stanowisku pracy w MNiSW 16341
Skrzynka podawcza MNiSW 15516
Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 14294
Fundacje nadzorowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 14073
Status prawny - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 13660
Wymagane dokumenty i oświadczenia 13644
Krajowy Program Badań 13557
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 90) 12914
Komunikat ws. wyników konkursu dla podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni lub uczelni nieposiadających podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji 12709
Udostępnienie informacji publicznej na wniosek 12678
Skargi i wnioski 12288
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców 12040
Zasady kompleksowej oceny jednostek naukowych i przyznawania im kategorii naukowych 11805
Informacja ogólna o Procesie Bolońskim 11388
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych 11183
Wykaz kandydatów do KPN 11095
Informacja dotycząca publikowania ogłoszeń w serwisie Komisji Europejskiej 10904
Rejestry 10874
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia 10849
Komunikat o ogłoszeniu 10 konkursu projektów rozwojowych 10251
Ogłoszenie o konkursie w ramach programu pod nazwą „Mobilność Plus” - V edycja 9645
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym 9402
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 9278
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej 9096
Deklaracja dostępności 8974
Wnioski o nadanie uprawnienia do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego 8921
Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia terminu składania wniosków o przyznanie kategorii naukowej przez jednostki naukowe lub uczelnie, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych 8852
Instrukcja korzystania z BIP 8765
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych 8662
Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach – lokalizacja i skład 8598
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce 8473
Redaktorzy 8301
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2014 r. pn. „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” 8282
Ogłoszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie realizacji przedsięwzięcia Narodowy Program Foresight - wdrożenie wyników 8027
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora 7984
Tabele do sprawozdania za cały rok 7976
Rachunki bankowe MNiSW 7686
Składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną 7507
Lokalne Komisje Etyczne do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach – lokalizacje i składy 7443
Lista podmiotów uprawnionych do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego 7118
Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - rok 2016 7042