Tabela przedstawiąjąca statystyki odwiedzin na poszczególnych podstronach serwisu.
Nazwa artykułu Liczba wizyt
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 570238
Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych 231581
Aktualne ogłoszenia o wolnych stanowiskach 73453
Prywatność użytkowników - polityka cookies 42667
Zmiana ustawień plików cookies 38819
Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach 29726
Kierownictwo MNiSW 22839
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst ujednolicony) 19019
Dokumenty wymagane do ubiegania się o zgodę na przeprowadzenie doświadczenia 18691
Regulamin organizacyjny MNiSW 16287
Wniosek aplikacyjny o zatrudnienie na wolnym stanowisku pracy w MNiSW 13840
Zajęcia przygotowujące studentów do wyzwań rynku pracy ruszą na 39 polskich uczelniach 12529
Skrzynka podawcza MNiSW 12473
Diamentowy Grant - ogłoszenie 2013 12292
Komunikat ws. wyników konkursu dla podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni lub uczelni nieposiadających podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji 11932
Fundacje nadzorowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 11774
Ogłoszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o naborze wniosków w ramach programu „Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej” w 2014 r. 11695
Krajowy Program Badań 11500
Status prawny - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 11443
Wymagane dokumenty i oświadczenia 11375
Programy antyplagiatowe - zaproszenie na spotkanie w sprawie dostępu do Centralnego Repozytorium Prac Dyplomowych 11201
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 90) 11155
Udostępnienie informacji publicznej na wniosek 10348
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia 10146
Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 10107
Skargi i wnioski 9653
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych 9388
Informacja ogólna o Procesie Bolońskim 9222
Wykaz kandydatów do KPN 9118
Informacja dotycząca publikowania ogłoszeń w serwisie Komisji Europejskiej 8774
Komunikat o ogłoszeniu 10 konkursu projektów rozwojowych 8498
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 8357
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym 8249
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej 8129
Wnioski o nadanie uprawnienia do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego 7833
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce 7807
Instrukcja korzystania z BIP 7066
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców 6996
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora 6919
Rejestry 6788
Deklaracja dostępności 6717
Redaktorzy 6645
Ogłoszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie realizacji przedsięwzięcia Narodowy Program Foresight - wdrożenie wyników 6471
Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - rok 2016 6304
Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach – lokalizacja i skład 6273
Komitet Polityki Naukowej 6002
Składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną 5915
Tabele do sprawozdania za cały rok 2016 5674
Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia terminu składania wniosków o przyznanie kategorii naukowej przez jednostki naukowe lub uczelnie, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych 5587
Ogłoszenie o wprowadzaniu danych do ogólnopolskiego wykazu studentów 5505