Tabela przedstawiąjąca statystyki odwiedzin na poszczególnych podstronach serwisu.
Nazwa artykułu Liczba wizyt
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 558852
Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych 231008
Aktualne ogłoszenia o wolnych stanowiskach 71393
Prywatność użytkowników - polityka cookies 42449
Zmiana ustawień plików cookies 38598
Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach 29588
Kierownictwo MNiSW 21975
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst ujednolicony) 18456
Dokumenty wymagane do ubiegania się o zgodę na przeprowadzenie doświadczenia 17931
Regulamin organizacyjny MNiSW 15785
Wniosek aplikacyjny o zatrudnienie na wolnym stanowisku pracy w MNiSW 13539
Diamentowy Grant - ogłoszenie 2013 12246
Zajęcia przygotowujące studentów do wyzwań rynku pracy ruszą na 39 polskich uczelniach 12210
Skrzynka podawcza MNiSW 12130
Komunikat ws. wyników konkursu dla podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni lub uczelni nieposiadających podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji 11743
Ogłoszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o naborze wniosków w ramach programu „Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej” w 2014 r. 11606
Fundacje nadzorowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 11510
Krajowy Program Badań 11266
Status prawny - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 11213
Wymagane dokumenty i oświadczenia 11082
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 90) 10938
Programy antyplagiatowe - zaproszenie na spotkanie w sprawie dostępu do Centralnego Repozytorium Prac Dyplomowych 10802
Udostępnienie informacji publicznej na wniosek 10102
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia 9947
Skargi i wnioski 9319
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych 9152
Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 9136
Informacja ogólna o Procesie Bolońskim 8946
Wykaz kandydatów do KPN 8896
Informacja dotycząca publikowania ogłoszeń w serwisie Komisji Europejskiej 8526
Komunikat o ogłoszeniu 10 konkursu projektów rozwojowych 8352
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 8163
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym 7982
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej 7911
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce 7631
Wnioski o nadanie uprawnienia do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego 7611
Instrukcja korzystania z BIP 6909
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora 6631
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców 6562
Deklaracja dostępności 6505
Redaktorzy 6495
Rejestry 6344
Ogłoszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie realizacji przedsięwzięcia Narodowy Program Foresight - wdrożenie wyników 6333
Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - rok 2016 6174
Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach – lokalizacja i skład 5993
Komitet Polityki Naukowej 5981
Składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną 5737
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich 5477
Ogłoszenie o wprowadzaniu danych do ogólnopolskiego wykazu studentów 5475
Strategia rozwoju nauki w Polsce do 2015 roku 5345