Tabela przedstawiąjąca statystyki odwiedzin na poszczególnych podstronach serwisu.
Nazwa artykułu Liczba wizyt
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 549568
Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych 230477
Aktualne ogłoszenia o wolnych stanowiskach 69799
Prywatność użytkowników - polityka cookies 42232
Zmiana ustawień plików cookies 38349
Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach 29490
Kierownictwo MNiSW 21443
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst ujednolicony) 18115
Dokumenty wymagane do ubiegania się o zgodę na przeprowadzenie doświadczenia 17326
Regulamin organizacyjny MNiSW 15361
Wniosek aplikacyjny o zatrudnienie na wolnym stanowisku pracy w MNiSW 13310
Diamentowy Grant - ogłoszenie 2013 12208
Zajęcia przygotowujące studentów do wyzwań rynku pracy ruszą na 39 polskich uczelniach 12054
Skrzynka podawcza MNiSW 11874
Komunikat ws. wyników konkursu dla podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni lub uczelni nieposiadających podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji 11586
Ogłoszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o naborze wniosków w ramach programu „Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej” w 2014 r. 11520
Fundacje nadzorowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 11295
Krajowy Program Badań 11118
Status prawny - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 11043
Wymagane dokumenty i oświadczenia 10886
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 90) 10791
Programy antyplagiatowe - zaproszenie na spotkanie w sprawie dostępu do Centralnego Repozytorium Prac Dyplomowych 10558
Skład grup wspólnej oceny (GWO) 10006
Udostępnienie informacji publicznej na wniosek 9887
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia 9803
Skargi i wnioski 9122
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych 9003
Informacja ogólna o Procesie Bolońskim 8706
Wykaz kandydatów do KPN 8699
Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 8418
Informacja dotycząca publikowania ogłoszeń w serwisie Komisji Europejskiej 8360
Komunikat o ogłoszeniu 10 konkursu projektów rozwojowych 8225
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 8068
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym 7818
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej 7786
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce 7516
Wnioski o nadanie uprawnienia do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego 7418
Instrukcja korzystania z BIP 6755
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora 6474
Redaktorzy 6370
Deklaracja dostępności 6329
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców 6243
Ogłoszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie realizacji przedsięwzięcia Narodowy Program Foresight - wdrożenie wyników 6202
Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - rok 2016 6066
Rejestry 5966
Komitet Polityki Naukowej 5961
Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach – lokalizacja i skład 5743
Składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną 5601
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich 5477
Ogłoszenie o wprowadzaniu danych do ogólnopolskiego wykazu studentów 5454