Tabela przedstawiąjąca statystyki odwiedzin na poszczególnych podstronach serwisu.
Nazwa artykułu Liczba wizyt
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 589603
Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych 232389
Aktualne ogłoszenia o wolnych stanowiskach 76389
Prywatność użytkowników - polityka cookies 43004
Zmiana ustawień plików cookies 39154
Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach 29902
Kierownictwo MNiSW 23873
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst ujednolicony) 19501
Dokumenty wymagane do ubiegania się o zgodę na przeprowadzenie doświadczenia 19481
Regulamin organizacyjny MNiSW 16950
Wniosek aplikacyjny o zatrudnienie na wolnym stanowisku pracy w MNiSW 14258
Zajęcia przygotowujące studentów do wyzwań rynku pracy ruszą na 39 polskich uczelniach 12890
Skrzynka podawcza MNiSW 12878
Diamentowy Grant - ogłoszenie 2013 12392
Komunikat ws. wyników konkursu dla podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni lub uczelni nieposiadających podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji 12225
Fundacje nadzorowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 12163
Krajowy Program Badań 11961
Ogłoszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o naborze wniosków w ramach programu „Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej” w 2014 r. 11846
Status prawny - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 11763
Programy antyplagiatowe - zaproszenie na spotkanie w sprawie dostępu do Centralnego Repozytorium Prac Dyplomowych 11750
Wymagane dokumenty i oświadczenia 11743
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 90) 11425
Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 10861
Udostępnienie informacji publicznej na wniosek 10738
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia 10298
Skargi i wnioski 10152
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych 10088
Informacja ogólna o Procesie Bolońskim 9619
Wykaz kandydatów do KPN 9469
Informacja dotycząca publikowania ogłoszeń w serwisie Komisji Europejskiej 9116
Komunikat o ogłoszeniu 10 konkursu projektów rozwojowych 8809
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 8527
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym 8498
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej 8311
Wnioski o nadanie uprawnienia do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego 8098
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce 7950
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców 7467
Instrukcja korzystania z BIP 7350
Rejestry 7290
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora 7152
Deklaracja dostępności 7116
Redaktorzy 6900
Ogłoszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie realizacji przedsięwzięcia Narodowy Program Foresight - wdrożenie wyników 6724
Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach – lokalizacja i skład 6627
Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - rok 2016 6460
Składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną 6166
Tabele do sprawozdania za cały rok 2016 6122
Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia terminu składania wniosków o przyznanie kategorii naukowej przez jednostki naukowe lub uczelnie, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych 6088
Komitet Polityki Naukowej 6039
Rachunki bankowe MNiSW 5748