Tabela przedstawiąjąca statystyki odwiedzin na poszczególnych podstronach serwisu.
Nazwa artykułu Liczba wizyt
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 537262
Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych 229848
Aktualne ogłoszenia o wolnych stanowiskach 67812
Prywatność użytkowników - polityka cookies 41991
Zmiana ustawień plików cookies 38124
Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach 29322
Kierownictwo MNiSW 20726
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst ujednolicony) 17700
Dokumenty wymagane do ubiegania się o zgodę na przeprowadzenie doświadczenia 16537
Regulamin organizacyjny MNiSW 14953
Wniosek aplikacyjny o zatrudnienie na wolnym stanowisku pracy w MNiSW 13081
Diamentowy Grant - ogłoszenie 2013 12161
Zajęcia przygotowujące studentów do wyzwań rynku pracy ruszą na 39 polskich uczelniach 11865
Ogłoszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o naborze wniosków w ramach programu „Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej” w 2014 r. 11446
Komunikat ws. wyników konkursu dla podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni lub uczelni nieposiadających podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji 11418
Fundacje nadzorowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 11021
Krajowy Program Badań 10860
Status prawny - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 10845
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 90) 10634
Wymagane dokumenty i oświadczenia 10581
Skrzynka podawcza MNiSW 10488
Programy antyplagiatowe - zaproszenie na spotkanie w sprawie dostępu do Centralnego Repozytorium Prac Dyplomowych 10284
Udostępnienie informacji publicznej na wniosek 9651
Skład grup wspólnej oceny (GWO) 9635
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia 9566
Skargi i wnioski 8843
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych 8785
Wykaz kandydatów do KPN 8498
Informacja ogólna o Procesie Bolońskim 8458
Informacja dotycząca publikowania ogłoszeń w serwisie Komisji Europejskiej 8163
Komunikat o ogłoszeniu 10 konkursu projektów rozwojowych 8082
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 7957
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym 7535
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej 7506
Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 7369
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce 7302
Wnioski o nadanie uprawnienia do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego 7066
Instrukcja korzystania z BIP 6589
Redaktorzy 6143
Deklaracja dostępności 6136
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora 6134
Ogłoszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie realizacji przedsięwzięcia Narodowy Program Foresight - wdrożenie wyników 6065
Komitet Polityki Naukowej 5945
Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - rok 2016 5929
Rejestry 5506
Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach – lokalizacja i skład 5482
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich 5477
Ogłoszenie o wprowadzaniu danych do ogólnopolskiego wykazu studentów 5432
Składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną 5425
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców 5286