Tabela przedstawiąjąca statystyki odwiedzin na poszczególnych podstronach serwisu.
Nazwa artykułu Liczba wizyt
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 527679
Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych 229291
Aktualne ogłoszenia o wolnych stanowiskach 66079
Prywatność użytkowników - polityka cookies 41618
Zmiana ustawień plików cookies 37883
Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach 29196
Kierownictwo MNiSW 20118
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst ujednolicony) 17398
Dokumenty wymagane do ubiegania się o zgodę na przeprowadzenie doświadczenia 15906
Regulamin organizacyjny MNiSW 14661
Wniosek aplikacyjny o zatrudnienie na wolnym stanowisku pracy w MNiSW 12872
Diamentowy Grant - ogłoszenie 2013 12121
Zajęcia przygotowujące studentów do wyzwań rynku pracy ruszą na 39 polskich uczelniach 11698
Ogłoszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o naborze wniosków w ramach programu „Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej” w 2014 r. 11368
Komunikat ws. wyników konkursu dla podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni lub uczelni nieposiadających podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji 11270
Fundacje nadzorowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 10780
Krajowy Program Badań 10659
Status prawny - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 10656
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 90) 10487
Wymagane dokumenty i oświadczenia 10389
Skrzynka podawcza MNiSW 10119
Programy antyplagiatowe - zaproszenie na spotkanie w sprawie dostępu do Centralnego Repozytorium Prac Dyplomowych 9992
Udostępnienie informacji publicznej na wniosek 9407
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia 9357
Skład grup wspólnej oceny (GWO) 9306
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych 8650
Skargi i wnioski 8608
Wykaz kandydatów do KPN 8320
Informacja ogólna o Procesie Bolońskim 8215
Informacja dotycząca publikowania ogłoszeń w serwisie Komisji Europejskiej 7989
Komunikat o ogłoszeniu 10 konkursu projektów rozwojowych 7947
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 7841
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym 7280
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej 7244
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce 6970
Wnioski o nadanie uprawnienia do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego 6803
Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 6651
Instrukcja korzystania z BIP 6431
Redaktorzy 6009
Deklaracja dostępności 5958
Ogłoszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie realizacji przedsięwzięcia Narodowy Program Foresight - wdrożenie wyników 5940
Komitet Polityki Naukowej 5915
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora 5852
Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - rok 2016 5732
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich 5477
Ogłoszenie o wprowadzaniu danych do ogólnopolskiego wykazu studentów 5404
Składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną 5289
Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach – lokalizacja i skład 5216
Strategia rozwoju nauki w Polsce do 2015 roku 5195
Rejestry 5124