Tabela przedstawiąjąca statystyki odwiedzin na poszczególnych podstronach serwisu.
Nazwa artykułu Liczba wizyt
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 628485
Aktualne ogłoszenia o wolnych stanowiskach 80199
Prywatność użytkowników - polityka cookies 43448
Zmiana ustawień plików cookies 39584
Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach 30110
Kierownictwo MNiSW 25319
Dokumenty wymagane do ubiegania się o zgodę na przeprowadzenie doświadczenia 20897
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst ujednolicony) 20381
Regulamin organizacyjny MNiSW 17675
Wniosek aplikacyjny o zatrudnienie na wolnym stanowisku pracy w MNiSW 14763
Skrzynka podawcza MNiSW 13430
Fundacje nadzorowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 12633
Krajowy Program Badań 12590
Status prawny - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 12226
Wymagane dokumenty i oświadczenia 12216
Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 12061
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 90) 11845
Udostępnienie informacji publicznej na wniosek 11270
Skargi i wnioski 10787
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych 10561
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia 10511
Informacja ogólna o Procesie Bolońskim 10131
Wykaz kandydatów do KPN 9901
Zasady kompleksowej oceny jednostek naukowych i przyznawania im kategorii naukowych 9834
Informacja dotycząca publikowania ogłoszeń w serwisie Komisji Europejskiej 9563
Komunikat o ogłoszeniu 10 konkursu projektów rozwojowych 9132
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym 8782
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 8738
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej 8637
Wnioski o nadanie uprawnienia do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego 8350
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców 8264
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce 8123
Rejestry 8094
Instrukcja korzystania z BIP 7683
Ogłoszenie o konkursie w ramach programu pod nazwą „Mobilność Plus” - V edycja 7663
Deklaracja dostępności 7579
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora 7458
Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia terminu składania wniosków o przyznanie kategorii naukowej przez jednostki naukowe lub uczelnie, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych 7246
Redaktorzy 7216
Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach – lokalizacja i skład 7157
Ogłoszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie realizacji przedsięwzięcia Narodowy Program Foresight - wdrożenie wyników 7047
Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - rok 2016 6681
Tabele do sprawozdania za cały rok 2016 6609
Składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną 6481
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych 6259
Rachunki bankowe MNiSW 6169
Komitet Polityki Naukowej 6080
Lokalne Komisje Etyczne do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach – lokalizacje i składy 6077
Wyniki otwartego konkursu na realizację zadania "Edukacja globalna 2014" 5965
Wyniki otwartego konkursu Ministra Spraw Zagranicznych realizowanego we współpracy z Ministrem Edukacji Narodowej oraz Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Edukacja globalna 2012" 5940