Sprawozdanie z udziału w posiedzeniu grupy eksperckiej ds. technologii informacyjnych i komunikacyjnych w Programie Horyzont 2020, Bruksela 4-5 września 2013 r.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików