Informacja o nowym składzie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach

Zgodnie z ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. poz. 266) w dniu 10 listopada 2015 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołał na okres od 11 listopada 2015 r. do 10 listopada 2019 r. Krajową Komisję Etyczną do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach (KKE) w następującym składzie:

 1. prof. dr hab. n. med. Elżbieta Kompanowska-Jezierska – Przewodnicząca Komisji
 2. prof. dr hab. Wojciech Pisula – Zastępca Przewodniczącej Komisji
 3. Łukasz Balcer
 4. dr hab. Andrzej Borman
 5. Izabela Czarnecka-Walicka
 6. dr hab. n. med. Elżbieta Gołąb
 7. dr hab. Alicja Józkowicz
 8. dr Katarzyna Kisiel
 9. prof. dr hab. n. med. Krzysztof Książek
 10. dr Korneliusz Kurek
 11. dr Magdalena Matuszewska
 12. dr hab. Tomasz Pietrzykowski
 13. dr hab. n. wet. Mariusz Tomasz Skowroński
 14. dr hab. Grzegorz Tomczyk
 15. prof. dr hab. n. farm. Jolanta Barbara Zawilska

Dane kontaktowe KKE:

Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Wspólna 1/3
00 – 529 Warszawa

Sekretarz KKE – Grzegorz Zaremba, tel. (22) 529 22 84, e-mail: zwierz@nauka.gov.pl.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików