Skargi i wnioski


Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków odbywa się stosownie do zasad określonych w zarządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków oraz petycji w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.