Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych

Terminem opiniowania: do dnia 24 lipca br.

mail kontaktowy: legislacja.szkolnictwo@mnisw.gov.pl

 

Odnośniki

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Marta Wicik
Informacje wprowadził do bip:
Katarzyna Krupa
Data wytworzenia informacji:
2019-07-03
Data udostępnienia w BIP:
2019-07-03
Data ostatniej aktualizacji:
2019-07-03
Utworzenie:
Katarzyna Krupa (2019-07-04 09:14:12)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików