Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Marta Wicik
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2017-10-26
Data udostępnienia w BIP:
2017-10-27
Data ostatniej aktualizacji:
2017-10-26
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2017-10-27 07:45:26)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików