Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Migracja treści
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2012-02-09
Data udostępnienia w BIP:
Data ostatniej aktualizacji:
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2013-05-01 20:23:24)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików