Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego prowadzonego wobec nauczycieli akademickich oraz sposobu wykonywania i zatarcia kar dyscyplinarnych

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Marta Wicik
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2017-10-13
Data udostępnienia w BIP:
2017-10-16
Data ostatniej aktualizacji:
2017-10-13
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2017-10-16 07:45:56)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików