Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Iwona Olifirowicz
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2015-09-28
Data udostępnienia w BIP:
2015-09-28
Data ostatniej aktualizacji:
2015-09-28
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2015-09-28 11:33:05)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików