Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Iwona Olifirowicz
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2016-07-13
Data udostępnienia w BIP:
2016-07-13
Data ostatniej aktualizacji:
2016-07-13
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-07-13 15:21:40)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików