Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru rocznego sprawozdania z działalności uczelni albo związku uczelni oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego

(poz. 762)

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Marta Boryca
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2014-06-30
Data udostępnienia w BIP:
2014-06-30
Data ostatniej aktualizacji:
2014-06-30
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2014-06-30 08:18:46)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików