Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Iwona Olifirowicz
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2015-11-13
Data udostępnienia w BIP:
2015-11-13
Data ostatniej aktualizacji:
2015-11-13
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2015-11-13 11:05:04)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików