Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Iwona Olifirowicz
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2015-10-01
Data udostępnienia w BIP:
2015-10-01
Data ostatniej aktualizacji:
2015-10-01
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2015-10-01 15:53:03)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików