Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach

(Poz. 1302)

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Marta Boryca
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2014-10-08
Data udostępnienia w BIP:
2014-10-08
Data ostatniej aktualizacji:
2014-10-08
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2014-10-08 11:41:07)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików