Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia lub o kontynuowaniu przez niego studiów

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Iwona Olifirowicz
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2015-09-02
Data udostępnienia w BIP:
2015-09-02
Data ostatniej aktualizacji:
2015-09-02
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2015-09-02 14:23:19)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików