Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

Odnośniki

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Iwona Olifirowicz
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2018-03-07
Data udostępnienia w BIP:
2018-03-07
Data ostatniej aktualizacji:
2018-03-07
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-03-07 07:37:47)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików