Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Iwona Olifirowicz
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2015-10-01
Data udostępnienia w BIP:
2015-10-01
Data ostatniej aktualizacji:
2015-10-01
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2015-10-01 16:31:39)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików