Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich (poz.1365).

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Marta Boryca
Informacje wprowadził do bip:
Anna Jadaś
Data wytworzenia informacji:
2013-11-25
Data udostępnienia w BIP:
2013-11-25
Data ostatniej aktualizacji:
Utworzenie:
Anna Jadaś (2013-11-25 14:20:45)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików