Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego prowadzonego wobec nauczycieli akademickich oraz sposobu wykonywania i zatarcia kar dyscyplinarnych

(Poz. 1430)

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Marta Boryca
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2014-10-22
Data udostępnienia w BIP:
2014-10-22
Data ostatniej aktualizacji:
2014-10-22
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2014-10-22 10:43:51)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików