Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Iwona Olifirowicz
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2017-01-30
Data udostępnienia w BIP:
2017-01-30
Data ostatniej aktualizacji:
2017-01-30
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2017-01-30 09:31:46)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików