Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Iwona Olifirowicz
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2017-05-05
Data udostępnienia w BIP:
2017-04-28
Data ostatniej aktualizacji:
2017-04-28
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2017-04-28 15:17:32)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2017-05-04 14:25:11)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2017-05-05 07:45:15)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików