Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Iwona Olifirowicz
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2016-01-04
Data udostępnienia w BIP:
2016-01-04
Data ostatniej aktualizacji:
2016-01-04
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-01-04 12:02:20)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików