Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Iwona Olifirowicz
Informacje wprowadził do bip:
Magdalena Osińska
Data wytworzenia informacji:
2017-03-24
Data udostępnienia w BIP:
2017-03-24
Data ostatniej aktualizacji:
2017-03-24
Utworzenie:
Magdalena Osińska (2017-03-24 12:22:12)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików