Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą

Dz. U. Nr 179, poz. 1067

Pliki do pobrania