Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników akademickich

(Dz. U. Nr 127, poz. 888)

Pliki do pobrania