Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego

(Dz. U. Nr 196, poz. 1165)
Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Migracja treści
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2011-09-01
Data udostępnienia w BIP:
Data ostatniej aktualizacji:
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2013-05-01 20:22:19)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików