Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 września 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Iwona Olifirowicz
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2016-10-03
Data udostępnienia w BIP:
2016-09-21
Data ostatniej aktualizacji:
2016-09-21
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-09-21 08:01:21)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-10-03 08:28:16)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików