Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Iwona Olifirowicz
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2017-05-05
Data udostępnienia w BIP:
2017-05-04
Data ostatniej aktualizacji:
2017-05-04
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2017-05-04 09:58:12)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2017-05-05 07:46:24)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików