Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Systemu Informacji o Nauce

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Iwona Olifirowicz
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2016-03-21
Data udostępnienia w BIP:
2016-03-21
Data ostatniej aktualizacji:
2016-03-21
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-03-21 12:00:08)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików