Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

(poz. 844)

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Marta Boryca
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2014-06-30
Data udostępnienia w BIP:
2014-06-30
Data ostatniej aktualizacji:
2014-06-30
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2014-06-30 08:17:13)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików