Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1941)

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Patrycja Śladowska
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2015-02-17
Data udostępnienia w BIP:
2015-02-17
Data ostatniej aktualizacji:
2015-02-17
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2015-02-17 10:48:16)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików