Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

Odnośniki

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Marta Wicik
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2018-06-13
Data udostępnienia w BIP:
2018-06-13
Data ostatniej aktualizacji:
2018-06-13
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-06-13 07:47:26)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików