Rejestr zmian

Tabela przedstawiąjąca statystyki odwiedzin na poszczególnych podstronach serwisu.
data użytkownik opis
2019-04-19 16:04:06 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wyniku konkursu na stanowisko profesora w zakresie optyki, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Fizyki Doświadczalnej [id: 45246]
2019-04-19 12:59:38 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodów lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego [id: 45245]
2019-04-19 12:22:03 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Streszczenia nietechniczne przekazane do 1 lipca 2018 r. [id: 43210]
2019-04-19 12:21:15 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Streszczenia nietechniczne przekazane do 1 lutego 2018 r. [id: 41931]
2019-04-19 12:20:26 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Streszczenia nietechniczne przekazane do 1 lutego 2019 r [id: 44663]
2019-04-19 11:24:01 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź, profesor instytutu w Klinice Ginekologii Operacyjnej i Ginekologii Onkologicznej - z jednoczesnym pełnieniem funkcji kierownika kliniki, medycyna, ogłoszenie ważne do 30 kwietnia 2019 r. [id: 45131]
2019-04-19 11:00:29 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź, profesor instytutu w Pracowni Stresu Oksydacyjnego Białek i Lipidów, medycyna, ogłoszenie ważne do 24 kwietnia 2019 r. [id: 45244]
2019-04-19 10:56:53 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela [id: 45243]
2019-04-19 09:41:55 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza weterynarii [id: 45238]
2019-04-19 09:40:04 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Rejestry [id: 36641]
2019-04-19 08:14:55 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej [id: 45237]
2019-04-19 07:31:11 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Petycja w sprawie wprowadzenia stacjonarnych (bezpłatnych) studiów zawodowych (data złożenia: 18 kwietnia 2019 r.) [id: 45236]
2019-04-18 16:07:53 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu architekta [id: 45234]
2019-04-18 15:31:24 Michał Wiśniewski Dodanie artykułu o tytule Organizacja dwóch wizyt studyjnych w Groningen (Holandia) realizowanych na potrzeby projektu „Mistrzowie dydaktyki” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój [id: 44857]
2019-04-18 15:29:28 Michał Wiśniewski Dodanie artykułu o tytule Hotelarskie usługi noclegowe na terenie m. st. Warszawy [id: 45233]
2019-04-18 14:37:20 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Oceanologii PAN, Zakład Fizyki Morza, Sopot, adiunkt ze stopniem naukowym doktora, oceanologia, ogłoszenie ważne do 1 maja 2019 r. [id: 45232]
2019-04-18 14:35:42 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Oceanologii PAN, Zakład Fizyki Morza, Sopot, adiunkt ze stopniem naukowym doktora, oceanologia, ogłoszenie ważne do 1 maja 2019 r. [id: 45231]
2019-04-18 12:38:06 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Zaproszenie do składania ofert dotyczących wykonywania czynności polegających na doraźnym wsparciu w zakresie obsługi programów ministra obsługiwanych przez Biuro Programów i Przedsięwzięć Ministra [id: 45230]
2019-04-18 12:34:53 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o sprostowaniu komunikatu o pierwszym konkursie w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” [id: 45229]
2019-04-18 09:42:21 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Oceanologii PAN, Zakład Genetyki i Biotechnologii Morskiej, Sopot, adiunkt ze stopniem naukowym doktora, oceanologia, ogłoszenie ważne do 1 maja 2019 r. [id: 45228]