Rejestr zmian

Tabela przedstawiąjąca statystyki odwiedzin na poszczególnych podstronach serwisu.
data użytkownik opis
2020-08-06 15:26:56 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN, Warszawa, adiunkt w Zakładzie Zasobów Środowiska i Geozagrożeń, nauki o Ziemi i środowisku, ogłoszenie ważne do 4 września 2020 r. [id: 48968]
2020-08-06 11:50:40 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wyniku konkursu na Wydziale Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [id: 48967]
2020-08-06 09:34:35 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 sierpnia 2020 roku o wysokości dotacji ze środków finansowych na świadczenia dla studentów i doktorantów przyznanych na rok 2020 [id: 48966]
2020-08-06 09:01:36 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Lista rankingowa wniosków zgłoszonych do programu Inkubator Innowacyjności 4.0 [id: 48961]
2020-08-06 08:10:36 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań, doktorant, fizyka, inżynieria materiałowa, ogłoszenie ważne do 24 sierpnia 2020 r. [id: 48965]
2020-08-05 16:09:57 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o naborze kandydatów\kandydatek na stanowisko starszego specjalisty do spraw organizacji i ochrony danych osobowych w Zespole Organizacji i Cyfryzacji w Biurze Dyrektora Generalnego [id: 48964]
2020-08-05 12:56:05 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wyniku konkursu na stanowisko wykładowcy w Instytucie Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej [id: 48963]
2020-08-05 12:33:16 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Lokalne Komisje Etyczne do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach – lokalizacje i składy [id: 36381]
2020-08-05 11:32:21 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Sztuki Mediów Cyfrowych na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie [id: 48962]
2020-08-05 11:24:17 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Lista rankingowa wniosków zgłoszonych do programu Inkubator Innowacyjności 4.0 [id: 48961]
2020-08-05 11:23:46 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Lista rankingowa wniosków zgłoszonych do programu Inkubator Innowacyjności 4.0 [id: 48961]
2020-08-05 10:01:15 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wynikach konkursów w w Instytucie Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie [id: 48960]
2020-08-04 16:33:49 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Grafiki i Rzeźby Instytutu Edukacji Artystycznej, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej [id: 48959]
2020-08-04 16:14:27 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju związanych z realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa [id: 48958]
2020-08-04 14:22:07 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału IV Nauk Technicznych PAN, Gliwice, dyrektor Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN, nauki techniczne, ogłoszenie ważne do 4 września 2020 r. [id: 48957]
2020-08-04 14:20:27 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału IV Nauk Technicznych PAN, Gliwice, dyrektor Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN, nauki techniczne, ogłoszenie ważne do 4 września 2020 r. [id: 48957]
2020-08-04 14:00:28 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wyniku konkursu na stanowisko młodszego asystenta w II Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie [id: 48956]
2020-08-04 13:45:13 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wyniku konkursu na stanowisko starszego asystenta w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego [id: 48955]
2020-08-04 13:42:29 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie [id: 48954]
2020-08-04 11:24:57 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - rok 2020 [id: 47386]