Rejestr zmian

Tabela przedstawiąjąca statystyki odwiedzin na poszczególnych podstronach serwisu.
data użytkownik opis
2017-02-24 12:50:47 Justyna Goworek Dodanie artykułu o tytule Organizacja spotkań w ramach projektów POWER oraz projektu POIR [id: 39413]
2017-02-24 12:27:09 Magdalena Osińska Dodanie artykułu o tytule Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Kraków, asystent, biologia, ochrona środowiska, ogłoszenie ważne do 23 marca 2017 roku [id: 39412]
2017-02-24 11:19:58 Magdalena Osińska Dodanie artykułu o tytule Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, Lublin, asystent, agronomia, ogłoszenie ważne do 10 marca 2017 roku [id: 39411]
2017-02-24 11:11:21 Magdalena Osińska Dodanie artykułu o tytule Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu dla działów nauka i szkolnictwo wyższe w 2016 roku [id: 39410]
2017-02-24 10:57:50 Magdalena Osińska Dodanie artykułu o tytule Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych [id: 39409]
2017-02-24 10:54:51 Magdalena Osińska Dodanie artykułu o tytule Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych. [id: 39409]
2017-02-23 14:28:58 Michał Wiśniewski Dodanie artykułu o tytule Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz świadczenie usługi odbioru przesyłek poczty wychodzącej [id: 38863]
2017-02-23 14:06:37 Magdalena Osińska Dodanie artykułu o tytule Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, Poznań, asystent, biologia, biologia molekularna, ogłoszenie ważne do 24 marca 2017 r. [id: 39406]
2017-02-23 11:51:12 Magdalena Osińska Dodanie artykułu o tytule Ogłoszenie o przedłużeniu dodatkowego naboru kandydatów na członków Lokalnych Komisji Etycznych do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach [id: 38110]
2017-02-22 15:14:49 Magdalena Osińska Dodanie artykułu o tytule Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie, Warszawa, adiunkt, inżynieria materiałowa, ogłoszenie ważne do 17.03.2017 r. [id: 39404]
2017-02-22 15:07:22 Magdalena Osińska Dodanie artykułu o tytule Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie, Warszawa, asystent, inżynieria materiałowa, ogłoszenie ważne do 17.03.2017 r. [id: 39403]
2017-02-22 14:33:07 Magdalena Osińska Dodanie artykułu o tytule Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie, Warszawa, asystent, inżynieria materiałowa, ogłoszenie ważne do 8 marca 2017 r. [id: 39402]
2017-02-22 12:06:48 Magdalena Osińska Dodanie artykułu o tytule Lokalne Komisje Etyczne do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach – lokalizacje i składy [id: 36381]
2017-02-22 11:16:39 Magdalena Osińska Dodanie artykułu o tytule Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, Warszawa, post-doc/adiunkt, chemia, ogłoszenie ważne do 31 marca 2017 r. [id: 39401]
2017-02-22 11:08:29 Joanna Petryka Dodanie artykułu o tytule Dostawa i dystrybucja/przesył energii cieplnej do budynku Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie przy ul. Wspólnej 1/3 [id: 38941]
2017-02-22 11:03:39 Magdalena Osińska Dodanie artykułu o tytule Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, Poznań, asystent lub adiunkt, biochemia, ogłoszenie ważne do 20 marca 2017 [id: 39400]
2017-02-22 09:52:54 Magdalena Osińska Dodanie artykułu o tytule Zapytanie ofertowe – sprzedaż i dostawa fotokopiarek do budynku Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego [id: 39398]
2017-02-22 09:44:35 Magdalena Osińska Dodanie artykułu o tytule Zapytanie ofertowe – sprzedaż i dostawa fotokopiarek do budynku Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego [id: 39398]
2017-02-21 13:08:55 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach, Gliwice, asystent, inżynieria chemiczna, ogłoszenie ważne do 31 maja 2017 r. [id: 39394]
2017-02-21 12:38:36 Magdalena Osińska Dodanie artykułu o tytule Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, Olsztyn, adiunkt, technologia żywności i żywienia, ogłoszenie ważne do 22.03.2017 roku [id: 39395]