Rejestr zmian

Tabela przedstawiąjąca statystyki odwiedzin na poszczególnych podstronach serwisu.
data użytkownik opis
2020-01-22 16:23:18 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Nicolaus Copernicus Astronomical Center (NCAC), Warsaw, post-doc, astrophysics, expires 1.03.2020 [id: 47495]
2020-01-22 14:21:02 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa w I kwartale 2020 r. [id: 47494]
2020-01-22 14:03:27 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wynikach konkursów w Instytucie Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy [id: 47493]
2020-01-22 13:25:14 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wyniku konkursu na stanowisko wykładowcy w Katedrze Badań Operacyjnych w Kolegium Informatyki i Komunikacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach [id: 47492]
2020-01-22 13:22:46 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im Jana Kielanowskiego PAN (IFŻZ PAN), Jabłonna, asystent, nauki rolnicze, biologiczne lub pokrewne, ogłoszenie ważne do 5 lutego 2020 r. [id: 47491]
2020-01-22 13:19:37 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Psychologii PAN, Warszawa, adiunkt, ½ etatu, psychologia, ogłoszenie ważne do 20 lutego 2020 r. [id: 47490]
2020-01-22 13:10:56 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Siódmy polsko – izraelski konkurs na projekty badawczo – rozwojowe [id: 47489]
2020-01-22 13:10:31 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Siódmy polsko – izraelski konkurs na projekty badawczo – rozwojowe [id: 47489]
2020-01-22 13:07:33 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Wystąpienie pokontrolne z dnia 5 grudnia 2019 r. z kontroli przeprowadzonej w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu w zakresie prawidłowości: podawanej we wnioskach o przyznanie środków finansowych na działalność statutową na 2015 r. i 2014 r. liczby N, wykorzystania dotacji podmiotowej przyznanej Decyzją Nr 217908/E-713/S/2015 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lutego 2015 r. na finansowanie podstawowej działalności statutowej jednostki naukowej w 2015 r., a także wykorzystania środków dotacji podmiotowej przyznanej na finansowanie podstawowej działalności statutowej, niewykorzystanych w 2014 r., pozostałych do wykorzystania w 2015 r. [id: 47488]
2020-01-22 12:35:19 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wynikach konkursów na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach [id: 47487]
2020-01-22 11:32:07 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Petycja w sprawie uzupełnienia „Wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów", stanowiącego załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów (łącznie ze sprostowaniem z dnia 1 sierpnia 2019 r.) poprzez umieszczenie w wykazie następujących czasopism: „Finanse Komunalne” oraz „Samorząd Terytorialny” (data złożenia: 10 grudnia 2019 r.) [id: 47209]
2020-01-22 10:52:09 Anna Zbrzeżna Dodanie artykułu o tytule Kompleksowe świadczenie usług cateringowych na potrzeby spotkań organizowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na terenie urzędu oraz w innych miejscach na terenie Warszawy [id: 47486]
2020-01-22 08:29:23 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, adiunkt w I Klinice Psychiatrycznej IPiN, medycyna, psychiatria, ogłoszenie ważne do 21 lutego 2020 r. [id: 47485]
2020-01-22 08:26:51 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego [id: 47484]
2020-01-22 08:23:30 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie, Warszawa, młody doktor (6-9 lat po uzyskaniu stopnia naukowego doktora) w projekcie TEAM-NET - (pion badawczy), technologia chemiczna (wg poprzedniej klasyfikacji), inżynieria materiałowa, inżynieria chemiczna lub pokrewne, ogłoszenie ważne do 20 lutego 2020 r. [id: 47483]
2020-01-22 08:22:03 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie, Warszawa, młody doktor (do 5 lat po uzyskaniu stopnia naukowego doktora) w projekcie – na stanowisku główny specjalista (pion badawczy), technologia chemiczna (wg poprzedniej klasyfikacji), inżynieria materiałowa, inżynieria chemiczna lub pokrewne, ogłoszenie ważne do 20 lutego 2020 r. [id: 47481]
2020-01-22 08:21:11 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie, Warszawa, osoba ze stopniem naukowym w projekcie TEAM-NET (ponad 9 lat po uzyskaniu stopnia doktora) - (pion badawczy), technologia chemiczna (wg poprzedniej klasyfikacji), inżynieria materiałowa, inżynieria chemiczna lub pokrewne, ogłoszenie ważne do 20 lutego 2020 r. [id: 47479]
2020-01-22 08:20:50 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie, Warszawa, młody doktor (do 5 lat po uzyskaniu stopnia naukowego doktora) w projekcie – na stanowisku główny specjalista (pion badawczy), technologia chemiczna (wg poprzedniej klasyfikacji), inżynieria materiałowa, inżynieria chemiczna, inżynieria biomedyczna lub pokrewne, ogłoszenie ważne do 20 lutego 2020 r. [id: 47482]
2020-01-22 08:19:36 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie, Warszawa, młody doktor (do 5 lat po uzyskaniu stopnia naukowego doktora) w projekcie – na stanowisku główny specjalista (pion badawczy), technologia chemiczna (wg poprzedniej klasyfikacji), inżynieria materiałowa, inżynieria chemiczna lub pokrewne, ogłoszenie ważne do 20 lutego 2020 r. [id: 47481]
2020-01-22 08:18:15 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie, Warszawa, osoba ze stopniem naukowym w projekcie TEAM-NET (ponad 9 lat po uzyskaniu stopnia doktora) - (pion badawczy), technologia chemiczna (wg poprzedniej klasyfikacji), inżynieria materiałowa, inżynieria chemiczna lub pokrewne, ogłoszenie ważne do 20 lutego 2020 r. [id: 47480]