Rejestr zmian

Tabela przedstawiąjąca statystyki odwiedzin na poszczególnych podstronach serwisu.
data użytkownik opis
2020-04-03 13:45:29 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie [id: 48049]
2020-04-03 13:41:56 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wynikach konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej [id: 48048]
2020-04-03 13:35:07 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie [id: 48047]
2020-04-03 12:54:14 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego pn. „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego" [id: 48046]
2020-04-03 11:04:10 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wyniku konkursu na stanowsko asystenta w Katedrze Neofilologii, Wydział Filologiczno-Pedagogiczny, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu [id: 48045]
2020-04-03 08:03:59 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wynikach konkursów na stanowiska adiunkta w Instytucie Językoznawstwa i Literaturoznawstwa na Wydziale Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach [id: 48044]
2020-04-03 07:57:32 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej [id: 48043]
2020-04-02 19:10:53 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego [id: 48042]
2020-04-02 19:10:53 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego [id: 48042]
2020-04-02 12:37:01 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta badawczo - dydaktycznego w Zakładzie Fizyki Jądrowej na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej [id: 48041]
2020-04-01 18:00:24 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela [id: 48040]
2020-04-01 17:39:17 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Wykaz prac legislacyjnych MNiSW - aktualizacja 1 kwietnia 2020 r. [id: 48039]
2020-04-01 17:06:07 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wynikach konkursów na stanowiska adiunktów w Instytucie Matematyki i Instytucie Fizyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie [id: 48038]
2020-04-01 14:04:57 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej [id: 48037]
2020-04-01 14:00:19 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki [id: 48035]
2020-04-01 13:59:45 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Klinice Endokrynologii Ginekologicznej Katedry Ginekologii i Położnictwa na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego [id: 48036]
2020-04-01 13:56:45 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wyniku konkursu, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki [id: 48035]
2020-04-01 13:15:14 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Kierownictwo MNiSW [id: 72]
2020-04-01 13:03:40 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Streszczenia nietechniczne przekazane do 1 kwietnia 2020 r. [id: 48034]
2020-04-01 11:13:59 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wynikach konkursów, Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej [id: 48033]