Rejestr zmian

Tabela przedstawiąjąca statystyki odwiedzin na poszczególnych podstronach serwisu.
data użytkownik opis
2017-03-23 14:39:38 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Gowin: cyfryzacja szansą na szybszy rozwój nowatorskich projektów [id: 39616]
2017-03-23 14:23:09 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora, ogłoszenie 8218 z dnia 07 lutego 2017 r. [id: 39614]
2017-03-23 14:21:16 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora, ogłoszenie 8216 z dnia 07 lutego 2017 r. [id: 39613]
2017-03-23 13:13:11 Michał Wiśniewski Dodanie artykułu o tytule Organizacja spotkań w Warszawie w ramach realizacji projektu współfinansowanego z programu Erasmus+ [id: 39426]
2017-03-23 13:09:20 Michał Wiśniewski Dodanie artykułu o tytule Organizacja spotkań w Warszawie w ramach realizacji projektu współfinansowanego z programu Erasmus+ [id: 39426]
2017-03-23 11:22:35 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego „Najlepsi z najlepszych! 2.0.” [id: 39611]
2017-03-23 11:19:58 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego „Najlepsi z najlepszych! 2.0.” [id: 39611]
2017-03-23 09:34:37 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Zaproszenie do składania ofert do koordynacji merytorycznej i uczestnictwa w warsztatach dla członków i ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej z zakresu stosowania nowych szczegółowych kryteriów oraz procedur zewnętrznej oceny jakości w ramach projektu pn. „Odbiurokratyzowanie Polskich Ram Kwalifikacji (Reducing bureaucratic burdens related to the Polish Qualifications Framework)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z programu Erasmus+ [id: 39609]
2017-03-23 09:19:28 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule 15 nowych projektów z dofinansowaniem w ramach „Dialogu” [id: 39608]
2017-03-22 15:21:54 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Institute of Plant Genetics of the Polish Academy of Sciences (IPG PAS), Poznań, PhD candidate, scholarship funded by IPG PAS, Molecular Plant Biology, Bioinformatics, expires 30.05.2017 [id: 39605]
2017-03-22 15:17:59 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań, doktorant, biologia molekularna roślin, bioinformatyka, ogłoszenie ważne do 30 maja 2017 r. [id: 39606]
2017-03-22 15:16:19 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Institute of Plant Genetics of the Polish Academy of Sciences (IPG PAS), Poznań, PhD candidate, scholarship funded by IPG PAS, Molecular Plant Biology, Bioinformatics, expires 30.05.2017 [id: 39605]
2017-03-22 14:45:01 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław, stypendysta – wykonawca projektu badawczego, chemia lub inżynieria materiałowa, ogłoszenie ważne do 31 marca 2017 r. [id: 39604]
2017-03-22 14:37:50 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia „Wsparcie udziału w inicjatywach EIT – Climate-KIC, EIT Raw Materials, EIT Health” [id: 39603]
2017-03-22 12:49:22 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Przemysłu Organicznego, Oddział w Pszczynie, Pszczyna, pracownik naukowy – adiunkt (1 stanowisko) z zamiarem powierzenia funkcji Zastępcy Kierownika Oddziału Do Spraw Badawczo-Rozwojowych, nauki techniczne, ogłoszenie ważne do 30 września 2017 r. [id: 39599]
2017-03-22 11:37:55 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, adiunkt, filozofia, ogłoszenie ważne do 10 kwietnia 2017 r. [id: 39598]
2017-03-22 11:33:30 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN, Łódź, adiunkt (1 etat), ekologia, socjologia, ogłoszenie ważne do 29 marca 2017 r. [id: 39597]
2017-03-22 10:45:51 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL - Otwarcie naboru wniosków w konkursie 2017 [id: 39595]
2017-03-22 09:59:08 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Otwarcie naboru wniosków w konkursie M-ERA.NET 2017 [id: 39593]
2017-03-22 07:36:09 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa, chemik, chemia organiczna, ogłoszenie ważne do 28 marca 2017 r. [id: 39592]