Rejestr zmian

Tabela przedstawiąjąca statystyki odwiedzin na poszczególnych podstronach serwisu.
data użytkownik opis
2017-05-25 13:35:36 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Ogłoszenie konkursów na Zintegrowane Programy Uczelni [id: 40124]
2017-05-25 13:22:24 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa, asystent w Zakładzie Prawa Karnego INP PAN, prawo karne, ogłoszenie ważne do 10 czerwca 2017 r. [id: 40123]
2017-05-25 13:19:27 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Lista egzaminatorów języka polskiego jako obcego – stan na 25 maja 2017 r. [id: 39484]
2017-05-25 12:33:30 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Zapytanie ofertowe – świadczenie usług związanych z serwisowania bram i szlabanów wjazdowych na parking Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie od strony ulicy Hożej 20 [id: 40122]
2017-05-25 12:12:35 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Biologii Ssaków PAN, Białowieża, asystent, biologia, ogłoszenie ważne do 19 czerwca 2017 r. [id: 40121]
2017-05-25 12:10:44 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Biologii Ssaków PAN, Białowieża, asystent, biologia, ogłoszenie ważne do 19 czerwca 2017 r. [id: 40120]
2017-05-25 11:39:10 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Gowin: wynegocjowaliśmy 1 mld zł dla polskich uczelni [NKN] [id: 40117]
2017-05-25 08:42:02 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule NPRH: 26 mln zł na projekty o dziedzictwie narodowym [id: 40114]
2017-05-24 14:13:22 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Nauk Geologicznych PAN, Warszawa, doktorant, geologia, ogłoszenie ważne do 30 czerwca 2017 r. [id: 40111]
2017-05-24 14:11:56 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Institute of Geological Sciences Polish Academy of Sciences, Warsaw, PhD Student, geology, expires 30.06.2017 [id: 40110]
2017-05-24 14:07:07 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę szkolenia zamkniętego pt. „Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego - przepisy obowiązujące od 1 czerwca 2017 r.” [id: 40109]
2017-05-24 14:00:04 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Ogłoszenie konkursu na realizację projektów w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki w module „Dziedzictwo narodowe” Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – 2017 r. [id: 40108]
2017-05-24 13:15:36 Joanna Petryka Dodanie artykułu o tytule Organizacja spotkań w ramach projektów POWER oraz w ramach projektu POIR [id: 39974]
2017-05-24 10:40:05 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych [id: 2149]
2017-05-24 10:37:17 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk [id: 2150]
2017-05-24 10:01:35 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych [id: 2149]
2017-05-24 09:49:54 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Świadczenie kompleksowych usług serwisowych związanych z eksploatacją fotokopiarki Canon model iR-ADV C5235 (i AC5255) [id: 40104]
2017-05-24 09:32:27 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Świadczenie kompleksowych usług serwisowych związanych z eksploatacją fotokopiarki Canon model iR-ADV C5235 (i AC5255) [id: 40104]
2017-05-24 09:01:07 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie, Warszawa, pracownik naukowy - ASYSTENT w Zakładzie Materiałów Wysokoenergetycznych, chemia, technologia chemiczna, ogłoszenie ważne do 9 czerwca 2017 r. [id: 40102]
2017-05-24 07:44:12 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Wystąpienie pokontrolne Ministra Cyfryzacji z dnia 6 lutego 2017 r. po kontroli w zakresie zgodności systemów teleinformatycznych, używanych do realizacji zadań publicznych z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych lub minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej [id: 40101]