Rejestr zmian

Tabela przedstawiąjąca statystyki odwiedzin na poszczególnych podstronach serwisu.
data użytkownik opis
2017-09-19 15:27:55 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Narodowy Kongres Nauki – transmisja na żywo [id: 40942]
2017-09-19 13:40:57 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, adiunkt w Zakładzie Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska, budownictwo, ogłoszenie ważne do 5 października 2017 r. [id: 40939]
2017-09-19 13:39:05 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, adiunkt w Zakładzie Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska, budownictwo, ogłoszenie ważne do 5 października 2017 r. [id: 40938]
2017-09-19 13:37:45 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, asystent w Zakładzie Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska, budownictwo, ogłoszenie ważne do 5 października 2017 r. [id: 40937]
2017-09-19 12:25:08 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Zaproszenie do składania ofert do udziału w pracach zespołu, dotyczących opracowania modelowych programów kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych w ramach projektu pozakonkursowego PO WER pn. „Modelowe programy kształcenia nauczycieli” dla przedstawicieli środowiska akademickiego [id: 40587]
2017-09-19 12:22:24 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Zaproszenie do składania ofert do udziału w pracach zespołu, dotyczących opracowania modelowych programów kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych w ramach projektu pozakonkursowego PO WER pn. „Modelowe programy kształcenia nauczycieli” dla przedstawicieli nadzoru pedagogicznego [id: 40540]
2017-09-19 12:19:24 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Zakup oprogramowania i licencji dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego [id: 40702]
2017-09-19 12:15:12 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Zaproszenie do składania ofert do udziału w pracach zespołu, dotyczących opracowania modelowych programów kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych w ramach projektu pozakonkursowego PO WER pn. „Modelowe programy kształcenia nauczycieli” dla przedstawicieli środowiska akademickiego [id: 40504]
2017-09-19 12:10:33 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Zaproszenie do składania ofert do udziału w pracach zespołu, dotyczących opracowania modelowych programów kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych w ramach projektu pozakonkursowego PO WER pn. „Modelowe programy kształcenia nauczycieli” dla przedstawicieli środowiska pracowników oświaty [id: 40505]
2017-09-19 11:53:47 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Matki i Dziecka, Warszawa, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Zdrowia Prokreacyjnego, epidemiologia, zdrowie publiczne, farmakoekonomika, ogłoszenie ważne do 28 września 2017 r. [id: 40936]
2017-09-19 10:58:46 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa, profesor nadzwyczajny, transport, ogłoszenie ważne do 10 października 2017 r. [id: 40935]
2017-09-19 10:42:40 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce [id: 40934]
2017-09-19 10:40:59 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Projekt ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce [id: 40933]
2017-09-18 15:03:46 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, asystent, chemia, farmacja, biologia, ogłoszenie ważne do 3 października 2017 r. [id: 40932]
2017-09-18 10:48:31 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Petycja z prośbą o zakwalifikowanie prezentacji do wygłoszenia w ramach „Panelu III - Organizacja systemu szkolnictwa wyższego i nauki" (data złożenia: 16 sierpnia 2017 r.) [id: 40737]
2017-09-18 10:46:03 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa, doktorant, chemia, ogłoszenie ważne do 17 października 2017 r. [id: 40931]
2017-09-18 08:52:25 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Konkursy NCN: OPUS 14, PRELUDIUM 14, DAINA 1 [id: 40929]
2017-09-18 08:45:54 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Konkursy OPUS 13 i PRELUDIUM 13 [id: 39539]
2017-09-18 08:39:28 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Zakład Biologii Integratywnej, Poznań, asystent/adiunkt (post-doc), biologia, ogłoszenie ważne do 15 października 2017 r. [id: 40928]
2017-09-15 15:14:14 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa, post-doc, chemia, biotechnologia, inżynieria materiałów, ogłoszenie ważne do 31 października 2017 r. [id: 40927]