Rejestr zmian

Tabela przedstawiąjąca statystyki odwiedzin na poszczególnych podstronach serwisu.
data użytkownik opis
2017-12-11 08:20:22 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Institute of Physics Polish Academy of Sciences, Warsaw, XPS Specialist - Lab Managere, research in the field of electron spectroscopy, expires 30.01.2018 [id: 41539]
2017-12-11 08:17:59 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Fizyki PAN, Warszawa, specjalista ds. XPS, badania w zakresie spektroskopii elektronowej, ogłoszenie ważne do 30 stycznia 2018 r. [id: 41538]
2017-12-11 08:16:24 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Institute of Physics Polish Academy of Sciences, Warsaw, Postdoctoral researcher in theory of open quantum systems / quantum control, expires 15.01.2018 [id: 41537]
2017-12-11 08:15:02 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Fizyki PAN, Warszawa, postdoc, teoria otwartych ukladow kwantowych / kwantowej kontroli, ogłoszenie ważne do 15 stycznia 2018 r. [id: 41536]
2017-12-11 07:59:07 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja w sprawie maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy uprawniającej do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2018/2019 [id: 41534]
2017-12-08 14:42:13 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Dostawa drukarek laserowych kolorowych [id: 41494]
2017-12-08 14:32:26 Joanna Petryka Dodanie artykułu o tytule Usługa sportowo-rekreacyjna [id: 41531]
2017-12-08 14:32:23 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Minister Aleksander Bobko: coraz więcej Chińczyków studiuje na polskich uczelniach [id: 41530]
2017-12-08 13:08:46 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o naborze kandydatów\kandydatek na stanowisko głównego specjalisty do spraw projektów pomocy rozwojowej w Wydziale Umiędzynarodowienia Departamentu Współpracy Międzynarodowej [id: 41526]
2017-12-08 12:27:46 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Institute of Plant Genetics of the Polish Academy of Sciences (IPG PAS), Poznań, Poland, PhD student, Plant Genetics, Biotechnology, expires 15.01.2018 [id: 41525]
2017-12-08 12:26:03 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań, doktorant, biotechnologia, genetyka roślin, ogłoszenie ważne do 15 stycznia 2018 r. [id: 41524]
2017-12-08 11:05:17 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Najwybitniejsi polscy naukowcy uhonorowani nagrodą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej [id: 41523]
2017-12-08 09:12:43 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Dostawa drukarek laserowych kolorowych [id: 41494]
2017-12-08 07:55:52 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Geofizyki PAN, Warszawa, adiunkt w Zakładzie Obrazowania Geofizycznego, geofizyka, ogłoszenie ważne do 20 grudnia 2017 r. [id: 41521]
2017-12-08 07:53:47 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Matematyczny PAN, Warszawa, profesor nadzwyczajny, matematyka, ogłoszenie ważne do 23 stycznia 2018 r. [id: 41520]
2017-12-08 07:51:47 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Matematyczny PAN, Warszawa, adiunkt, profesor nadzwyczajny, profesor zwyczajny, matematyka, ogłoszenie ważne do 23 stycznia 2018 r. [id: 41519]
2017-12-08 07:50:27 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Matematyczny PAN, Warszawa, profesor nadzwyczajny, matematyka, ogłoszenie ważne do 23 stycznia 2018 r. [id: 41518]
2017-12-07 15:31:20 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Dostawa skanerów nabiurkowych (sprawa: BDG.WII.312.38.2017) [id: 41517]
2017-12-07 15:29:50 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Dostawa urządzeń przenośnych (sprawa: BDG.WII.312.39.2017) [id: 41516]
2017-12-07 13:46:38 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN, w Lublinie, Lublin, PRACOWNIK INŻYNIERYJNY (k/m)w Zakładzie Metrologii i Modelowania Procesów Agrofizycznych w ramach Projektu pn. „Mobilny system iniekcyjnego, precyzyjnego nawadniania i nawożenia, zaspokajający indywidualne potrzeby rośliny” (Akronim: MSINiN) finansowanego z środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu B+R „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG III (Nr ref. KRek-1/17), agronomia, agrofizyka, ogłoszenie ważne do 31 grudnia 2017 r. [id: 41515]