Rejestr zmian

Tabela przedstawiąjąca statystyki odwiedzin na poszczególnych podstronach serwisu.
data użytkownik opis
2018-04-20 14:45:50 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Wystąpienie pokontrolne NIK z dnia 29 listopada 2017 r. po kontroli pn. „System oceny jakości kształcenia w szkołach wyższych” (P/17/028) [id: 42492]
2018-04-20 14:35:53 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Oświadczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o stanie kontroli zarządczej za 2017 r. [id: 42635]
2018-04-20 13:44:21 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Kryminologii i Penitencjarystyki (IKiP), Warszawa, asystent, nauki społeczne, ogłoszenie ważne do 8 maja 2018 r. [id: 42634]
2018-04-20 13:42:59 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Institute of Criminology and Penitentiary Sciences (ICPS), Warsaw, Research Assistant, Social Sciences, expires 8.05.2018 [id: 42633]
2018-04-20 10:22:02 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków, adiunkt w Pracowni Polityki Surowcowej, górnictwo i geologia inżynierska, ogłoszenie ważne do 17 maja 2018 r. [id: 42623]
2018-04-20 09:27:11 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału IV Nauk Technicznych PAN, Gdańsk, dyrektor Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN, nauki techniczne, ogłoszenie ważne do 21 maja 2018 r. [id: 42612]
2018-04-20 08:42:24 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Podwójny rekord zgłoszeń do European Rover Challenge 2018 [id: 42610]
2018-04-19 14:35:14 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa, adiunkt w Zakładzie Zagadnień Prawnych Kształtowania i Ochrony Środowiska INP PAN Oddział we Wrocławiu, prawo ochrony środowiska, ogłoszenie ważne do 7 maja 2018 r. [id: 42608]
2018-04-19 10:53:03 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Najnowszej Historii Politycznej ISP PAN, pełny etat, historia najnowsza, ogłoszenie ważne do 4 maja 2018 r. [id: 42606]
2018-04-19 10:46:12 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego „Mistrzowie dydaktyki” [id: 42462]
2018-04-19 10:38:40 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Wykonanie usługi tłumaczenia ustnego symultanicznego podczas jednodniowej konferencji międzynarodowej [id: 42317]
2018-04-19 08:22:07 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Warszawa, adiunkt w Zakładzie Studiów Średniowiecznych IH PAN, historia, ogłoszenie ważne do 18 maja 2018 r. [id: 42605]
2018-04-18 15:28:06 Magdalena Osińska Dodanie artykułu o tytule Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. pod nazwą „Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego” [id: 42522]
2018-04-18 15:03:09 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, asystent, ekonomia, ogłoszenie ważne do 2 maja 2018 r. [id: 42604]
2018-04-18 14:01:44 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. pod nazwą „Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego” [id: 42522]
2018-04-18 13:59:12 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Kierownictwo MNiSW [id: 72]
2018-04-18 13:02:41 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa, chemik (asystent), chemia organiczna, ogłoszenie ważne do 31 maja 2018 r. [id: 42603]
2018-04-18 12:57:31 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa, chemik (asystent), chemia organiczna, ogłoszenie ważne do 31 maja 2018 r. [id: 42602]
2018-04-18 12:56:02 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa, chemik (asystent), chemia organiczna, ogłoszenie ważne do 31 maja 2018 r. [id: 42601]
2018-04-18 12:38:19 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Umowa między rektorami polskimi a kazachskimi podpisana! [id: 42600]