Rejestr zmian

Tabela przedstawiąjąca statystyki odwiedzin na poszczególnych podstronach serwisu.
data użytkownik opis
2017-04-24 15:49:42 Joanna Petryka Dodanie artykułu o tytule Sprzedaż i dostarczenie mebli biurowych do doposażenia pomieszczeń biurowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego [id: 39836]
2017-04-24 12:20:37 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Podstaw Informatyki PAN, Warszawa, profesor zwyczajny, informatyka, ogłoszenie ważne do 27 kwietnia 2017 r. [id: 39887]
2017-04-24 11:35:25 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Języka Polskiego PAN, Warszawa, asystent w Pracowni Historii Języka Polskiego XVII i XVIII wieku, językoznawstwo, ogłoszenie ważne do 26 maja 2017 r. [id: 39885]
2017-04-24 09:24:05 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Polskie innowacje na Hannover Messe (2) [id: 39883]
2017-04-24 09:22:02 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Gowin: humanistyka musi zerwać z masowością [id: 39882]
2017-04-24 09:20:16 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Transport: trzy polskie miasta wdrożą rozwiązania z Politechniki Warszawskiej [id: 39881]
2017-04-24 09:18:50 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Konsolidacja lubuskich uczelni coraz bliżej [id: 39880]
2017-04-24 08:31:37 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu sektorowego „Innowacyjny Recykling” [id: 39118]
2017-04-21 15:29:19 Agnieszka Popielewicz Dodanie artykułu o tytule Konserwacja okien oraz przeszklonych drzwi aluminiowych w budynku Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego [id: 39860]
2017-04-21 15:26:51 Agnieszka Popielewicz Dodanie artykułu o tytule Konserwacja okien oraz przeszklonych drzwi aluminiowych w budynku Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego [id: 39860]
2017-04-21 15:17:12 Magdalena Osińska Dodanie artykułu o tytule Lokalne Komisje Etyczne do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach – lokalizacje i składy [id: 36381]
2017-04-21 14:51:19 Magdalena Osińska Dodanie artykułu o tytule Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, Kraków, asystent, biologia, ekologia, geologia, ogłoszenie ważne do 25 maja 2017 roku [id: 39876]
2017-04-21 14:34:18 Magdalena Osińska Dodanie artykułu o tytule Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” [id: 39875]
2017-04-21 14:27:36 Magdalena Osińska Dodanie artykułu o tytule Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie, Lublin, asystent, biotechnologia, analityka medyczna, ogłoszenie ważne do 8 maja 2017 roku [id: 39874]
2017-04-21 11:33:34 Magdalena Osińska Dodanie artykułu o tytule Nicolaus Copernicus Astronomical Center w Warszawie, Warszawa, post-doctoral position in the field of high-energy astrophysics, astronomy, ogłoszenie ważne do 31 maja 2017 roku [id: 39871]
2017-04-21 11:07:53 Magdalena Osińska Dodanie artykułu o tytule Wykaz prac legislacyjnych MNiSW - aktualizacja 21 kwietnia 2017 roku [id: 39869]
2017-04-21 11:03:18 Magdalena Osińska Dodanie artykułu o tytule Wykaz prac legislacyjnych MNiSW - aktualizacja 20 kwietnia 2017 roku [id: 39868]
2017-04-21 10:50:22 Magdalena Osińska Dodanie artykułu o tytule Wystąpienie pokontrolne z dnia 1 grudnia 2016 r . z kontroli przeprowadzonej w Towarzystwie Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS z siedzibą w Krakowie w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków finansowych przyznanych decyzją Nr 532/P-DUNdem/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. na finansowanie w 2014 r. zadań wydawniczych z zakresu działalności upowszechniającej naukę. [id: 39867]
2017-04-21 09:46:05 Magdalena Osińska Dodanie artykułu o tytule Wystąpienie pokontrolne z dnia 5 grudnia 2016 r. z kontroli przeprowadzonej z Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie w zakresie prawidłowości wydatkowania środków dotacji celowe, przyznanych decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 0465/IP1/2015/73 na realizację projektu badawczego pt. „Zastosowanie chemiluminescencji w badaniu pierwotnych produktów utleniania zoosteroli i fitosteroli – czynników miażdżycogennych występujących i powstających w żywności oraz powstających w trakcie trawienia w przewodzie pokarmowym człowieka”, w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Iuventus Plus”. [id: 39866]
2017-04-21 09:43:33 Magdalena Osińska Dodanie artykułu o tytule Wystąpienie pokontrolne z dnia 20 grudnia 2016 r. z kontroli przeprowadzonej w Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na działalność Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, określonych w ustawie budżetowej na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. w ramach części 38 – Szkolnictwo wyższe, rozdział 80395 - Pozostała działalność. [id: 39865]