Rejestr zmian

Tabela przedstawiąjąca statystyki odwiedzin na poszczególnych podstronach serwisu.
data użytkownik opis
2019-06-19 13:44:47 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań, asystent, rolnictwo i ogrodnictwo, nauki biologiczne, ogłoszenie ważne do 3 lipca 2019 r. [id: 45691]
2019-06-19 11:31:06 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wyniku konkursu na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Zarządzania w Sporcie, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku [id: 45690]
2019-06-19 11:28:06 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wynikach konkursów na stanowiska profesora nadzwyczajnego i asystenta w Zakładzie Zarządzania w Sporcie, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku [id: 45689]
2019-06-19 11:25:33 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Pracowni Piłki Ręcznej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku [id: 45688]
2019-06-19 11:23:46 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wyniku konkursu na stanowisko stanowisko asystenta w Pracowni Piłki Ręcznej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku [id: 45688]
2019-06-19 11:21:28 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Biochemii Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku [id: 45687]
2019-06-19 11:14:26 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wyniku konkursu na stanowisko lektora języka angielskiego Studium Języków Obcych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej [id: 45686]
2019-06-19 11:09:26 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Metod Jądrowych Instytutu Fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie [id: 45685]
2019-06-19 10:36:05 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wyniku konkursu w Katedrze Filologii Romańskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego [id: 45684]
2019-06-19 10:28:51 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa, adiunkt, nauki chemiczne, ogłoszenie ważne do 31 lipca 2019 r. [id: 45683]
2019-06-19 09:50:36 Michał Wiśniewski Dodanie artykułu o tytule Centralny System Wydruku w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego [id: 45682]
2019-06-19 09:48:58 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wynikach konkursów w Zakładzie Zarządzania i Zakładzie Finansów i Rachunkowości Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku [id: 45681]
2019-06-19 09:40:46 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wynikach konkursów na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania [id: 45680]
2019-06-19 09:38:08 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wynikach konkursów na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku [id: 45679]
2019-06-18 15:50:09 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wyniku konkursu na stanowisko profesora uczelni w Instytucie Gospodarki Światowej w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [id: 45676]
2019-06-18 15:47:40 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa, specjalista (technologia chemiczna organiczna, inżynieria organiczna - Z-d Technologii i Biotechonologii - Pracownia Technologii Herbicydów), technologia chemiczna organiczna, inżynieria organiczna, ogłoszenie ważne do 15 lipca 2019 r. [id: 45674]
2019-06-18 15:44:54 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wynikach konkursów na stanowiska asystenta i adiunkta, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Filozofii [id: 45672]
2019-06-18 15:35:47 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Dostawa drukarek laserowych (sprawa: BDG.WII.2720.9.2019.1) [id: 45114]
2019-06-18 15:34:47 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Dostawa oprogramowania biurowego (sprawa: BDG.WII.2720.10.2019.1) [id: 45175]
2019-06-18 15:17:23 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty, ogłoszenie 48141 z 24 maja 2019 r. [id: 45671]