Rejestr zmian

Tabela przedstawiąjąca statystyki odwiedzin na poszczególnych podstronach serwisu.
data użytkownik opis
2019-02-19 08:49:34 Katarzyna Krupa Dodanie artykułu o tytule Liczba kandydatów w jednej dyscyplinie [id: 44795]
2019-02-18 17:02:03 Justyna Goworek Dodanie artykułu o tytule Opracowanie i utrzymanie platformy e-learningowej dla Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w ramach projektu PO WER [id: 43908]
2019-02-18 16:57:36 Justyna Goworek Dodanie artykułu o tytule Opracowanie i utrzymanie platformy e-learningowej dla Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w ramach projektu PO WER [id: 43908]
2019-02-18 16:49:42 Justyna Goworek Dodanie artykułu o tytule Opracowanie i utrzymanie platformy e-learningowej dla Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w ramach projektu PO WER [id: 43908]
2019-02-18 16:27:52 Dominika Luksic Dodanie artykułu o tytule Instytut Technologii Eksploatacji PIB, Radom, Adiunkt w Zakładzie Biotechnologii Przemysłowych, inżynieria chemiczna, ogłoszenie ważne do 19.03.2019 r. [id: 44794]
2019-02-18 16:25:54 Dominika Luksic Dodanie artykułu o tytule Instytut Technologii Eksploatacji PIB, Radom, Adiunkt w Zakładzie Tribologii, inżynieria mechaniczna, nauki fizyczne, ogłoszenie ważne do 19.03.2019 r. [id: 44793]
2019-02-18 16:23:45 Dominika Luksic Dodanie artykułu o tytule Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków, asystent w Pracowni Badań Strategicznych, nauki o zarządzaniu, inżynieria środowiska, górnictwo i geologia inżynierska, ogłoszenie ważne do 15.03.2019 r. [id: 44792]
2019-02-18 16:21:42 Dominika Luksic Dodanie artykułu o tytule Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków, asystent w Pracowni Pozyskiwania Surowców Mineralnych, górnictwo i geologia inżynierska, ogłoszenie ważne do 15.03.2019 r. [id: 44791]
2019-02-18 16:19:56 Dominika Luksic Dodanie artykułu o tytule Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków, asystent w Pracowni Geochemii Stosowanej i inżynierii Środowiska, nauki o Ziemi-geologia, ogłoszenie ważne do 15.03.2019 r. [id: 44790]
2019-02-18 16:18:12 Dominika Luksic Dodanie artykułu o tytule Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków, asystent w Pracowni Odnawialnych Źródeł Energii, ogłoszenie ważne do 15.03.2019 r. [id: 44789]
2019-02-18 16:15:49 Dominika Luksic Dodanie artykułu o tytule Instytut Elektrotechniki, Warszawa, adiunkt, elektrotechnika, ogłoszenie ważne do 25 lutego 2019 r. [id: 44788]
2019-02-18 16:13:56 Dominika Luksic Dodanie artykułu o tytule Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice, Adiunkt, ogłoszenie ważne do 13 marca 2019 r. [id: 44787]
2019-02-18 16:11:57 Dominika Luksic Dodanie artykułu o tytule Instytut Oceanologii PAN, Zakład Ekologii Morza, Sopot, Profesor, Oceanologia, ogłoszenie ważne do 17.03.2019 [id: 44786]
2019-02-18 10:15:45 Katarzyna Krupa Dodanie artykułu o tytule Ogłoszenie o naborze z 18 lutego 2019 r. na stanowisko głównego specjalisty do spraw systemu wsparcia polityki naukowej i innowacyjnej w Zespole do spraw Polityki Naukowej i Innowacji Departamentu Innowacji i Rozwoju [id: 44785]
2019-02-18 10:12:28 Katarzyna Krupa Dodanie artykułu o tytule Ogłoszenie z 18 lutego 2019 r. o naborze na stanowisko głównego specjalisty do spraw cyfryzacji nauki i szkolnictwa wyższego w Zespole do spraw Cyfryzacji Departamentu Innowacji i Rozwoju [id: 44784]
2019-02-18 10:08:49 Katarzyna Krupa Dodanie artykułu o tytule Ogłoszenie o naborze z dnia 18 lutego 2019 r. specjalista do spraw obsługi i realizacji budżetu w ramach części 28 - Szkolnictwo wyższe i Nauka oraz w ramach części 67 – Polska Akademia Nauk zarówno w ujęciu tradycyjnym jak i zadaniowym w Wydziale Koordynacji i Planowania Departamentu Budżetu i Finansów [id: 44783]
2019-02-18 10:05:46 Katarzyna Krupa Dodanie artykułu o tytule Ogłoszenie o naborze z dnia 18 lutego 2019 r. na stanowisko specjalista do spraw oceny i obsługi finansowej decyzji i umów dotyczących finansowania programów oraz przedsięwzięć Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także zadań wynikających z potrzeb Kierownictwa w zakresie umów zawieranych z osobami prawnymi w Wydziale Obsługi Finansowej Nauki Departamentu Budżetu i Finansów [id: 44782]
2019-02-15 16:25:39 Magdalena Pawłowska Dodanie artykułu o tytule Informacje o wynikach konkursu na stanowisko wykładowcy w Instytucie Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, 15.02.2019 r. [id: 44781]
2019-02-15 16:21:35 Magdalena Pawłowska Dodanie artykułu o tytule Institute of Geophysics Polish Academy of Science, Krakow, Assistant Professor with doctoral degree (in polish Adiunkt) in the Department of Seismology, Earth Sciences, Geophysics, EXPIRES 10 th March 2019 [id: 44780]
2019-02-15 16:07:07 Magdalena Pawłowska Dodanie artykułu o tytule Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Kraków, Adiunkt w Zakładzie Sejsmologii, Nauki o Ziemi, Geofizyka, ogłoszenie ważne do 10 marca 2019 r. [id: 44779]