Rejestr zmian

Tabela przedstawiąjąca statystyki odwiedzin na poszczególnych podstronach serwisu.
data użytkownik opis
2019-10-23 17:08:25 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań, asystent, rolnictwo i ogrodnictwo, nauki chemiczne, ogłoszenie ważne do 6 listopada 2019 r. [id: 46777]
2019-10-23 17:05:43 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule National Centre for Nuclear Research, Otwock, Research Group Leaders, physics, condensed matter physics, material characterization & structure, mathematical modeling, metallurgy, expires 15.12.2019 [id: 46776]
2019-10-23 15:46:57 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko lektora w Studium Języków Obcych Politechniki Częstochowskiej [id: 46775]
2019-10-23 15:42:32 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Kompleksowa obsługa i organizacja uroczystości w Arkadach Kubickiego (Zamek Królewski w Warszawie) [id: 46763]
2019-10-23 15:25:51 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wynikach konkursu na stanowisko wykładowcy w Katedrze Techniki Pożarniczej na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej [id: 46774]
2019-10-23 15:17:39 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego [id: 46773]
2019-10-23 13:47:35 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa, adiunkt (pełny etat naukowy), archeologia/nauki humanistyczne, ogłoszenie ważne do 25 listopada 2019 r. [id: 46770]
2019-10-23 13:46:57 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Szczecin, adiunkt (pełny etat naukowy), archeologia/nauki humanistyczne, ogłoszenie ważne do 25 listopada 2019 r. [id: 46767]
2019-10-23 13:46:34 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Poznań, adiunkt (pełny etat naukowy), archeologia/nauki humanistyczne, ogłoszenie ważne do 25 listopada 2019 r. [id: 46772]
2019-10-23 13:44:51 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa, adiunkt (pełny etat naukowy), archeologia/nauki humanistyczne, ogłoszenie ważne do 25 listopada 2019 r. [id: 46771]
2019-10-23 13:43:38 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa, adiunkt (pełny etat naukowy), archeologia/nauki humanistyczne, ogłoszenie ważne do 25 listopada 2019 r. [id: 46770]
2019-10-23 12:38:39 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta, Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki [id: 46769]
2019-10-23 12:34:41 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wynikach konkursów w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile [id: 46768]
2019-10-23 12:31:11 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Szczecin, adiunkt (pełny etat naukowy), archeologia/nauki humanistyczne, ogłoszenie ważne do 25 listopada 2019 r. [id: 46767]
2019-10-23 11:51:30 Michał Wiśniewski Dodanie artykułu o tytule Zabezpieczenie brzegowe sieci i systemów informatycznych dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego [id: 46720]
2019-10-23 11:43:33 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko starszego wykładowcy na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej [id: 46766]
2019-10-23 11:36:47 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Kompleksowa obsługa i organizacja uroczystości w Arkadach Kubickiego (Zamek Królewski w Warszawie) [id: 46763]
2019-10-23 11:10:29 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom instytucji, organów i zespołów oraz ekspertom i rzecznikom dyscyplinarnym działającym w systemie szkolnictwa wyższego i nauki [id: 46490]
2019-10-23 11:09:52 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów wynagradzania pracowników Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju [id: 46497]
2019-10-23 11:09:14 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych [id: 46511]