Raport z kontroli Zachodniej Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II w Zielonej Górze w zakresie prawidłowości wykorzystania funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów finansowanej z budżetu państwa w 2010 r.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików