Raport z kontroli Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku w zakresie zgodności działania organów uczelni z przepisami prawa, statutem oraz uzyskanymi uprawnieniami, a także z treścią uzyskanego pozwolenia na działalność

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików