Raport z kontroli Wyższej Szkoły Organizacji Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie w zakresie zgodności działania organów uczelni z przepisami prawa, statutem oraz z treścią uzyskanego pozwolenia na działalność, a także prawidłowości wykorzystania funduszu pomocy materialnej dla studentów w latach 2009 -2011 r.


Pliki do pobrania