Raport z kontroli Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy w zakresie prawidłowości wykorzystania funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów finansowanej z budżetu państwa w 2010 r. oraz w pierwszej połowie 2011 r.oraz realizowania przez władze uczelni postanowień Regulaminu studiów w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Legnicy

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Migracja treści
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2011-12-09
Data udostępnienia w BIP:
Data ostatniej aktualizacji:
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2013-05-01 20:23:00)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików