Raport z kontroli w Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej i w Fundacji Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa w 2010 roku oraz pierwszej połowie 2011 roku pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji, a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa oraz realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2010 roku na podstawie Postanowienia Nr 28/KSzW/2010

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików