Raport z kontroli Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie prawidłowości wykorzystania w latach 2007 - 2011 funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów na remonty domów i stołówek studenckich


Pliki do pobrania