Raport z kontroli realizacji inwestycji budowlanej w zakresie zadania ujętego w spisie zadań inwestycyjnych szkół wyższych MNiSW nr 1035/RPO pn.: "Nowoczesna baza edukacyjna na terenie Kampusu UEK - budynek dydaktyczny dla potrzeb rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie"

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików