Raport z kontroli przeprowadzonej w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie w zakresie zgodności działań organów uczelni z przepisami prawa, statutem oraz uzyskanymi uprawnieniami, a także z treścią uzyskanego pozwolenia na działalność

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików